ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 054 412 953 “แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

facebook

สายตรงนายกถาม-ตอบ
ข้อมูลเก่าเฟสกองช่าง

เฟสจัดเก็บ

ไลน์สาธา

ไลน์พัฒนาร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

mailสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
383
เดือนนี้
4,849
เดือนที่แล้ว
2,763
ปีนี้
10,059
ปีที่แล้ว
32,747
ทั้งหมด
106,248
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ10 ม.ค. 2566
2 คู่มือการปฎิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสา่ร1 เม.ย. 2565
3คู่มือการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง3 มี.ค. 2565
4คู่มือ ประชาชนสำหรับ “การ รับรู้ ข่าวสาร และ การ มี ส่วนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.3 มี.ค. 2565
5คู่มือการปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน2 มี.ค. 2565
6คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มี.ค. 2565
7คู่มือการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 มี.ค. 2565
8คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.1 มี.ค. 2565
9คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ1 มี.ค. 2565
10คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน1 มี.ค. 2565
11คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1 มี.ค. 2565
12คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น12 มิ.ย. 2563
13คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น11 มิ.ย. 2563
14คู่มือการปฏิบัติงาน17 มิ.ย. 2562

1