ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 054 412 953 “แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

facebook

สายตรงนายกถาม-ตอบ
ข้อมูลเก่าเฟสกองช่าง

เฟสจัดเก็บ

ไลน์สาธา

ไลน์พัฒนาร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

mailสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
383
เดือนนี้
4,849
เดือนที่แล้ว
2,763
ปีนี้
10,059
ปีที่แล้ว
32,747
ทั้งหมด
106,248
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่อง การกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256724 ก.พ. 2566
2คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลท่าวังทอง10 ม.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังทอง รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 ธ.ค. 2565
4ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง-ปี2566-ครั้งที่-128 ต.ค. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่อง สำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและสำเนารายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25642 พ.ค. 2565
6การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)29 ธ.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตเทศบาลตำบลท่าวังทอง(ภดส.3)ประจำปี 256526 พ.ย. 2564
8ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25653 พ.ย. 2564
9ประกาศ เทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่องข้อกำหนดในการแต่งกายและเครื่องแบบปกติในการมาปฎิบัติราชการ22 ก.ย. 2564
10ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256521 ก.ย. 2564
11คำสั้ง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการและลดใช้พลังงานของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง1 ก.ค. 2564
12ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลท่าวังทอง ประจำปี 256417 มิ.ย. 2564
13ประกาศ รายงานการรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256312 ต.ค. 2563
14ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตราม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256229 พ.ย. 2562
15ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256320 ก.ย. 2562
16ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าวังทอง พ.ศ. 2563-2565 แก้ไขครั้งที่ 13 ส.ค. 2562
17ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าวังทอง พ.ศ. 2563-25653 ส.ค. 2562
18ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2563-256519 มิ.ย. 2562
19ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าวังทอง พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่39 พ.ค. 2562
20ประกาศแผนการดำเนินงาน ปี256231 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|