ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 054 412 953 “แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

facebook

สายตรงนายกถาม-ตอบ
ข้อมูลเก่าเฟสกองช่าง

เฟสจัดเก็บ

ไลน์สาธา

ไลน์พัฒนาร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

mailสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
383
เดือนนี้
4,849
เดือนที่แล้ว
2,763
ปีนี้
10,059
ปีที่แล้ว
32,747
ทั้งหมด
106,248
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

1
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังทอง นายศรีคำ ขันธิมา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังทอง เป็นประธานการ เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง พร้อมคณะรองนายกฯ ที่ปรึกษา เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายของเทศบาลตำบลท่าวังทองและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯในครั้งนี้
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2565
1.2การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าวังทอง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 ส.ค. .2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติการขออนุญาติเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าวังทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวังทอง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลท่าวังทอง ตามนโยบาบของนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง รายงานสรุปการดำเนินการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Taffy Fondue และขั้นตอนการแจ้งปัญหา
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 4/2565
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
แปลงแปลง ครั้งที่ 2/2565
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง อื่นๆ(ถ้ามี)
26 ธันวาคม 2565

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา "ท่าวังทองเกมส์" ขึ้น ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างทักษะทางการกีฬาให้กับผู้สูงอายุ ,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังทอง นำโดยร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง ร่วมกับ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา "ท่าวังทองเกมส์" ขึ้น ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างทักษะทางการกีฬาให้กับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยกระดับกีฬาผู้สูงอายุ ส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทย กีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น โดยมีการโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 โรงเรียน แบ่งการแข่งขันเป็น 7 ประเภท คือ ยิหนังสติ๊ก วิ่งวิบาก กีกอล์ฟคนจน ชูตบอล เตะบอลเข้าประตู เก้าอี้ดนตรี กีฬารำวงกระด้าง
โดยมี คุณขจรศักดิ์ ศรีวิราช ผู้เชียวชาญประจำตัว คุณจีรเดช ศรีวิราชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ลานสวนสาธารณะหนองบึง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
20 ธันวาคม 2565

 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อลงนามถวายพระพร,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังทอง นำโดยร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อลงนามถวายพระพร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาและร่วมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลากลางน้ำวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

19 ธันวาคม 2565

รับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีผลการประเมินมาตรฐานระดับดีมาก(เกรด A)ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง มอบหมายให้ นางดาวเรือง รับงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง เป็นผู้แทนรับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีผลการประเมินมาตรฐานระดับดีมาก(เกรด A)ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 จากว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกศูนย์ ศพอส. ดีเด่นฯ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา
27 ตุลาคม 2565

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค บุคลากรเทศบาลตำบลท่าวังทอง ,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
26 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลท่าวังทองได้มีโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติด้วยการรณรงค์สวมผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง) ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ตามมาตรการส่งเสริมสนับส,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
21 มกราคม 2565

โครงการป่าเปียก,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
15 กันยายน 2564

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาชีวิต ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าวังทอง นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง และปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง นายอนุราช เทศทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกพื้นที่เพื่อออกเยี่ยม พบปะ/เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาชีวิต ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ใหม่ และมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และสนับสนุนการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีเป้าหมาย เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้

07 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลท่าวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลอาหาร) และรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/ร้านอาหาร ตามโครงการร้านจำหน่ายอาหารและตลาดสดปลอดภั,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลท่าวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลอาหาร) และรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/ร้านอาหาร ตามโครงการร้านจำหน่ายอาหารและตลาดสดปลอดภั

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าวังทอง ได้ออกตรวจร้านอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารและตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียตาม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลท่าวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลอาหาร) และรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/ร้านอาหาร ตามโครงการร้านจำหน่ายอาหารและตลาดสดปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง

06 กรกฎาคม 2564

รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าวังทอง รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลท่าวังทองและ นำรถประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 จากกรุงเทพที่เป็นชาวพะเยามีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาในจังหวัดพะเยา เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าวังทองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

06 กรกฎาคม 2564

ลงพืื้้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายอนุราช เทศทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง พนักงานเทศบาล ได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจดูบริเวณหนองบึงเนื่องจากมีปัญหาวัชพื้นซึ่งได้แผ่ปกคลุมอยู่เต็มทั่วบริเวณหนองบึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการระบายน้ำ และการตื้นเขินของท้องน้ำ กลิ่น รวมถึงส่งผลต่อคุณภาพน้ำ และได้ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาได้กล่าว
และลงพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการจัดการขยะในหมู่บ้านโดยกองช่างเทศบาลตำบลท่าวังทองได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดพักขยะในหมู่บ้านเพื่อนำไปทิ้งที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาล พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาผักตบชวาในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
05 กรกฎาคม 2564

รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ในเขตเทศบาลตำบลท่าวังทองดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าวังทอง รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ในเขตเทศบาลตำบลท่าวังทองดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีปิดสถานที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัดและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา

02 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมโครงการ “Big  Cleaning Day”(5ส ),เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

จกรรมโครงการ “Big Cleaning Day”(5ส ) เพื่อดูแลทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริเวณภายในและโดยรอบอาคารสำนักงาน โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาด ถู เช็ดราวบันได ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฎิบัติงานเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง

16 มิถุนายน 2564

ขุดลอกท่อระบายน้ำ นำดิน ผักตบชวา เศษขยะและทรายที่อุดตันออกจากท่อ บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นำโดยนายวรเชษฐ์ เรืองเดช รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทองพร้อมด้วย #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าวังทอง #กองช่างเทศบาลตำบลท่าวังทอง ได้ขุดลอกท่อระบายน้ำ นำดิน ผักตบชวา เศษขยะและทรายที่อุดตันออกจากท่อ บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้น้ำไหลระบายได้สะดวก พร้อมระบายน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ป้องกันน้ำท่วมขังถนน เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ต่ำ น้ำมักท่วมขังอยู่เสมอ จึงต้องขุดลอกท่อเพื่อป้องกันการอุดตันและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรในถนนดังกล่าว

14 มิถุนายน 2564

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 การประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 7 และกำหนดแนวทางการพัฒนา,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังทอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 การประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 7 และกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) นอกจากนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังทองอีกด้วย

14 มิถุนายน 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (130 รายการ)