ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 054 412 953 “แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

facebook

สายตรงนายกถาม-ตอบ
ข้อมูลเก่าเฟสกองช่าง

เฟสจัดเก็บ

ไลน์สาธา

ไลน์พัฒนาร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

mailสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
383
เดือนนี้
4,849
เดือนที่แล้ว
2,763
ปีนี้
10,059
ปีที่แล้ว
32,747
ทั้งหมด
106,248
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

1
สำนักงาน กกต. เปิด 4 ช่องทางลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 9 เม.ย.66,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

สำนักงาน กกต. เปิด 4 ช่องทางลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 9 เม.ย.66 โดยสามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ส่วนช่องทางออนไลน์สามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชัน ThaID และ Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
https://www.election66.tpchannel.org/?p=6204

25 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2566

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2566

พะเยาประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "89 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา" ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 66 ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
พะเยาประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "89 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา" ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 66 ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
------
จังหวัดพะเยาประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "89 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 เพื่อการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ และกำหนดมาตรการให้ดำเนินการดังนี้
???? 1. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ในการไม่เผาวัสดุทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
???? 2. ในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560)
???? 3 ห้ามการเผาในพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 – 3,000,000 บาท (ตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ)
???? 4.ห้ามการเผาในเขตทาง พื้นที่ริมทางหลวง และทางหลวงท้องถิ่น หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
???? 5. ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน(Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป
???? 6. กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
????ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191
????ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (สบอ.15) ????สายด่วน 1362 หรือโทร 053-712603
????สายด่วนทางหลวง 1586
????สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ⚠????โดยผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ดำเนินการตามระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้
30 มกราคม 2566

 ลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาวของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้กับคนตาบอดที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง พร้อมด้วยนางดาวเรือง รับงาน รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาวของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้กับคนตาบอดที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย

23 มกราคม 2566

 ลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาวของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้กับคนตาบอดที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง พร้อมด้วยนางดาวเรือง รับงาน รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาวของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้กับคนตาบอดที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย

23 มกราคม 2566

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2565,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
10 มกราคม 2566

เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
02 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ค (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
31 ตุลาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน ภาค ก) ตำแหน่งพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
28 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าวังทอง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา ,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
06 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย),เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
15 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่ห้วงวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง เว็บไซต์,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th
????????ประชาสัมพันธ์ ????????โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่ห้วงวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th หรือลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนของแต่ละอำเภอ โดยหน่วยรับลงทะเบียนประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และกรมการปกครอง (ที่ทำการปกครองอำเภอ)
สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยได้บูรณาการการทำงานโดยแบ่งพื้นที่ตำบลในการรับผิดชอบการลงทะเบียน เพื่อให้การรับลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ วัน เวลา สถานที่ และหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่แต่ละตำบล รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
12 สิงหาคม 2565

ประกาศจากเทศบาลตำบลท่าวังทอง   เรื่องขยายกำหนดเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 การชำระภาษี จากเดิมภายในเดือน เมษายน2565 ภายในเดือน กรกฏาคม 2565,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

????ประกาศจากเทศบาลตำบลท่าวังทอง ????

เรื่องขยายกำหนดเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 การชำระภาษี จากเดิมภายในเดือน เมษายน2565 ????????ภายในเดือน กรกฏาคม 2565
???? ท่านสามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

**ไม่เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม**

ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
(ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

01 กรกฎาคม 2565

โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าวังทอง,thawangthong.go.th

 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณีเก้าเป็ง) เพื่อบำรุงรักษาสืบทอดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ณ วัดบุนนาค(ร้าง) ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

14 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (175 รายการ)