ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 054 412 953 “แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

facebook

สายตรงนายกถาม-ตอบ
ข้อมูลเก่าเฟสกองช่าง

เฟสจัดเก็บ

ไลน์สาธา

ไลน์พัฒนาร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

mailสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
3,198
เดือนที่แล้ว
3,198
ปีนี้
17,423
ปีที่แล้ว
32,747
ทั้งหมด
113,612
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

E-sevices

-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ดังนี้ ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-5441-2953 
-:- ประชาสัมพันธ์ 6 วิธี รับมือโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก 
-:- ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเพื่อใช้งาน แอปพลิเคชัน THAID 
-:- สำนักงาน กกต. เปิด 4 ช่องทางลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 9 เม.ย.66 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 
-:- พะเยาประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "89 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา" ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 66 ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ 
-:-  ลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาวของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้กับคนตาบอดที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง 
-:- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2565 
-:- เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบและทำความเข้าใจ ในเรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงาน และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่่ของรัฐเทศบาลตำบลท่าวังทอง พ.ศ.2566
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา "ท่าวังทองเกมส์" ขึ้น ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างทักษะทางการกีฬาให้กับผู้สูงอายุ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อลงนามถวายพระพร
รับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีผลการประเมินมาตรฐานระดับดีมาก(เกรด A)ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค บุคลากรเทศบาลตำบลท่าวังทอง

วัดพระธาตุจอมทอง
ตำนานของเวียงน้ำเต้า หรือคูเมืองเก่าในปัจจุบัน
ตลาดสดท่าวังทอง
วัดป่าแดงบุญนาค
วัดป่าสักคำ
วัดห้วยผาเกี๋ยง (ผาธรรมนิมิตร)


-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566 
-:- ประกาศ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
-:- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัสดุ ประจำปี2566 (ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.66)  
-:- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน  
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอกบัว เทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-:- ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่1(ต.ค.-ธ.ค.65) 
-:- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
-:- ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา   จังหวัดพะเยา   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์